Deel 2? Jouw libertijnse ervaring

‘Libertijns België’ bevat meer dan 80 getuigenissen. Allen samen maken die dat het boek erin slaagt om een authentiek beeld te schetsen van het libertijnse leven in ons land. De laatste maanden van het ‘maakproces’ stelde auteur Marc Hendrickx vast dat hoe meer werd rondverteld dat dit boek er aankwam, verschillende mensen alsnog ook hùn verhaal graag kwijt wilden. In een aantal gevallen lukte het nog om iets toe te voegen aan het manuscript-in-afwerking. Van andere zaken werd nota genomen met het oog op het opnemen ervan ‘in een eventueel tweede deel’. Waar wat de getuige te vertellen had echt uitzonderlijk was, is de afspraak gemaakt dat een interview zal volgen als er een ‘Libertijns België – Deel 2’ komt.

Hebt ook u iets te vertellen waarvan u vindt dat het zeer de moeite waard is om gepubliceerd te worden in een eventueel volgende deel?

Dan bieden we u graag de kans om uw ervaring mee te delen aan de auteur. Via het formulier hieronder kan u hem (naar keuze kort samengevat of reeds in detail) melding maken van uw verhaal. Komt er een ‘deel 2’, dan krijgt u zeker feedback.